FAQ Erkenningsovereenkomst

Heb je een vraag? Lees dan eerst onderstaande Veelgestelde vragen door.

Downloads

 

Vraag 1: Welke typen instructeurs zijn er binnen het NRK?

Vraag 2: Mag ik als thema instructeur alle EHBO-cursussen verzorgen?

Vraag 3: Waarom moet ik bijscholing van het NRK volgen als ik dit al bij andere aanbieders van EHBO Onderwijs volg?

Vraag 4: Waar en wanneer vinden deze bijscholingsdagen plaats?

Vraag 5: Wat kost de jaarlijkse bijscholing?

Vraag 6: Wat gebeurt er als ik niet competent verklaard word?

Vraag 7: Moet ik als thema instructeur ook de jaarlijks verplichte bijscholing volgen?

Vraag 8: Moet ik als thema instructeur ook de éénmalige inhaalslag OTIC volgen?

Vraag 9: Moet ik als instructeur wandelletsel ook de jaarlijks verplichte bijscholing volgen?

Vraag 10: Moet ik als instructeur wandelletsel ook de éénmalige inhaalslag OTIC volgen?

Vraag 11: Waarom moet ik jaarlijks een minimum aantal cursussen geven?

Vraag 12 : Als vrijwillig instructeur kom ik niet aan het minimum aantal cursussen per jaar. Wat moet ik nu doen?

Vraag 13: Ik ben uitsluitend instructeur wandelletsel en kom daarom niet aan het minimum aantal van vier cursussen per jaar. Wat moet ik nu doen?

Vraag 14: Ik geef mijn EHBO-cursussen regelmatig samen met een tweede instructeur. Hoe moet ik dat opvoeren in CAS?

Vraag 15: Waarom moet ik de EHBO instructeurs polo dragen?

Vraag 16: Waarom moet ik het webformulier invullen?

Vraag 17: Ik heb nog vragen naar aanleiding van de Erkenningsovereenkomst. 

 

UPDATE: Extra toelichting

 


 

  

Vraag 1: Welke typen instructeurs zijn er binnen het NRK?

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) onderscheidt vier typen instructeurs, te weten:

 1. EHBO-instructeur
 2. Instructeur reanimatie
 3. Instructeur wandelletsel
 4. Thema instructeur

Binnen het NRK kennen we thema-instructeurs voor de volgende organisaties:

 • Scouting
 • Onderwijs
 • Defensie

Binnen het NRK kennen we tevens de volgende (vrijwillige) typen instructeurs:

Senior instructeur
De senior instructeur is de brug tussen het Verenigingskantoor (VK) en instructeurs en heeft een belangrijke rol bij de kwaliteit van het EHBO onderwijs, met name kwaliteit van de les van de instructeur. Hij of zij begeleidt en coacht (startende) EHBO instructeurs op het gebied van didactiek en verzorgt daarnaast ook (bij)scholing en intervisie voor instructeurs. De senior instructeur is een zeer ervaren EHBO instructeur en dient als ambassadeur voor het EHBO onderwijs van het Rode Kruis. 

Docent instructeur wandelletsel
De docent instructeur wandelletsel is een zeer ervaren instructeur op het gebied van wandelletsel. Een docent instructeur wandelletsel helpt de productontwikkelaar en onderwijskundige bij de ontwikkeling van scholing of curricula voor instructeurs EHBO. De docent instructeur wandelletsel geeft (bij)scholing aan instructeurs EHBO op het gebied van wandelletsel.

Vraag 2: Mag ik als thema instructeur alle EHBO-cursussen verzorgen?

Nee, een instructeur is slechts bevoegd cursussen en workshops te verzorgen binnen het vakgebied waarvoor hij is opgeleid en erkend. De instructeur heeft hiervoor relevante en geldige diploma’s en houdt de geldigheid hiervan bij.

 

Vraag 3: Waarom moet ik bijscholing van het NRK volgen als ik dit al bij andere aanbieders van EHBO Onderwijs volg?


Het Rode Kruis heeft een eigen manier van lesgeven. Om de kwaliteit van de lessen op een hoog peil te houden en onze instructeurs verbonden te houden met de organisatie organiseert het NRK jaarlijks een (verplichte) bijscholingsdag.

Tijdens deze bijscholingsdag komen Rode Kruis specifieke onderwerpen aan de orde zoals lesgeven volgens OTIC. Omdat onze instructeurs ook ambassadeur zijn van onze organisatie behandelen we ook onze grondbeginselen en gedragscode. Om onze instructeurs zo breed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun werk zullen ook onderwerpen als acquisitie en ondernemerschap behandeld worden. Instructeurs kunnen zelf ook onderwerpen aandragen.

 

Vraag 4: Waar en wanneer vinden deze bijscholingsdagen plaats?

De bijscholing zal jaarlijks worden aangeboden in diverse regio’s en op verschillende data. De instructeur kan hierbij zelf de best passende datum kiezen.

Tijdens de bijscholingsdag is een aantal onderwerpen verplicht (didactiek en groepsdynamica) en kan een aantal workshops naar keuze worden gevolgd. Het programma (data en onderwerpen) vindt u hier: https://shop.rodekruis.nl/bijscholing-competentie-gericht-opleiden-met-otic.

Vraag 5: Wat kost de jaarlijkse bijscholing?

De kosten voor de jaarlijkse bijscholing zullen maximaal € 200,- bedragen. De inschrijving en betaling voor deze bijscholing zal via onze Webshop gaan verlopen. U betaalt bij inschrijving en ontvangt hiervoor een factuur.

Instructeurs die uitsluitend op vrijwillige basis cursussen verzorgen, zijn vrijgesteld van deze kosten. Wanneer de instructeur tevens commerciële cursussen of workshops verzorgt, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

Vraag 7: Wat gebeurt er als ik niet competent verklaard word?

Wanneer u door de senior instructeur na afloop van de praktijksessie niet competent verklaard wordt, heeft u de gelegenheid zich voor een nieuwe praktijksessie in te schrijven. Wanneer u in 2018 niet competent wordt verklaard zal uw account on hold worden gezet en zal met u een begeleidingsprogramma worden opgesteld waarin u de kans krijgt zich alsnog te bekwamen in de lesmethodiek.

Vraag 8: Moet ik als thema instructeur ook de jaarlijks verplichte bijscholing volgen?

Wanneer u uitsluitend als thema instructeur EHBO-cursussen verzorgt, heeft u vrijstelling voor de jaarlijks verplichte bijscholing.

Wanneer u daarnaast ook EHBO instructeur bent, vervalt deze vrijstelling.

 

Vraag 9: Moet ik als thema instructeur ook de éénmalige inhaalslag OTIC volgen?

Wanneer u uitsluitend als thema instructeur EHBO-cursussen verzorgt, heeft u vrijstelling voor de inhaalslag OTIC.

Wanneer u daarnaast ook EHBO instructeur bent, vervalt deze vrijstelling.

 

Vraag 10: Moet ik als instructeur wandelletsel ook de jaarlijks verplichte bijscholing volgen?

Wanneer u uitsluitend als Instructeur wandelletsel EHBO-cursussen verzorgt, heeft u vrijstelling voor de jaarlijks verplichte bijscholing.

Wanneer u daarnaast ook EHBO instructeur bent, vervalt deze vrijstelling.

Vraag 11: Moet ik als instructeur wandelletsel ook de éénmalige inhaalslag OTIC volgen?

Wanneer u uitsluitend als instructeur wandelletsel EHBO-cursussen verzorgt, heeft u vrijstelling voor de inhaalslag OTIC.

Wanneer u daarnaast ook EHBO instructeur bent, vervalt deze vrijstelling.

 

Vraag 12: Waarom moet ik jaarlijks een minimum aantal cursussen geven?

Wij vinden het uit kwaliteitsoogpunt van belang dat een instructeur regelmatig cursus geeft en hiermee onder andere zijn didactische vaardigheden op peil houdt. Wij hanteren daarom een minimum aantal van 6 cursussen per jaar, met minimaal 6 cursisten per cursus. Het uitgangspunt hierbij is de in CAS geregistreerde cursussen waar u als instructeur aan bent gekoppeld.

Het is van groot belang dat u goed controleert of u als instructeur gekoppeld staat aan een cursus. Het CAS krijgt de mogelijkheid om 2 instructeurs per cursus te registreren.

Wandelletsel instructeurs en reanimatie instructeurs zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Vraag 13 : Als vrijwillig instructeur kom ik niet aan het minimum aantal cursussen per jaar. Wat moet ik nu doen?

Wanneer u als vrijwillig instructeur uitsluitend op vrijwillige basis cursussen en de wekelijkse bijscholingsavonden voor vrijwilligers van het NRK verzorgt (aan afdelingen of districten), worden deze tevens meegeteld.

 

Vraag 14: Ik ben uitsluitend instructeur wandelletsel en kom daarom niet aan het minimum aantal van vier cursussen per jaar. Wat moet ik nu doen?

Instructeurs wandelletsel zijn gezien de aard van het werk vrijgesteld van het minimum aantal te geven wandelletsel cursussen. Bent u daarnaast ook instructeur op één van de andere werkvelden, dan geldt deze uitzondering niet.

 

Vraag 15: Ik geef mijn EHBO-cursussen regelmatig samen met een tweede instructeur. Hoe moet ik dat opvoeren in CAS?

Op dit moment wordt het CAS aangepast zodat het mogelijk wordt een tweede instructeur op te voeren. Wanneer deze aanpassing is gerealiseerd, wordt dit aangekondigd via de nieuwsbrief.

 

Vraag 16: Waarom moet ik de EHBO instructeurs polo dragen?

Wij zien onze instructeurs als ambassadeur van het Rode Kruis. U bent ons visitekaartje! Door het dragen van de Rode Kruis polo zorgt u ervoor dat wij eenheid uitstralen. Het geeft een representatieve uitstraling en wanneer u er netjes en verzorgd bijloopt geeft dit (potentiele) klanten een gevoel van vertrouwen en herkenning.

Het dragen van de Rode Kruis polo is verplicht wanneer u voor het Rode Kruis een cursus en/of workshop verzorgt. Wanneer u als commercieel instructeur een cursus voor een andere opdrachtgever verzorgt kan deze opdrachtgever andere voorwaarden t.a.v. de bedrijfskleding stellen. De organisator dient hiervoor wel toestemming te hebben van het Hoofd EHBO.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van de polo.

Heeft u nog geen Rode Kruis Polo? U kunt de polo (€ 35,00) bestellen via onze webshop. Gebruik hierbij de kortingscode ‘polo2016’. 
https://shop.rodekruis.nl/werkkleding-voor-ehbo-instructeurs

Vraag 17: Waarom moet ik het webformulier invullen?

We zijn op dit moment bezig om onze administratie in CAS helemaal up-to-date te krijgen. Om dit te bereiken hebben wij de relevante gegevens en diploma’s nodig.

Vraag 18: Ik heb nog vragen naar aanleiding van de Erkenningsovereenkomst.

Wanneer u na het doorlezen van de Erkenningsovereenkomst en de bijlagen nog vragen heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via onderstaand formulier. Wij streven er naar uw mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

 


Update

Uitzonderingen voor de vrijwillige Rode Kruis instructeurs

 • Volgen lesprogramma Rode Kruis

Als u de uitgebreide EHBO cursus (4100 of 4110) of de herhaling van de uitgebreide EHBO cursus (4100H of 4110H) geeft aan vrijwilligers van het Rode Kruis, heeft u meer vrijheid om het lesprogramma in te vullen dan bij het standaard cursusprogramma. Op deze manier kan de jaarlijkse bijscholing interessant en boeiend blijven voor de groep vrijwilligers. Uiteraard rekenen we er wel op dat de OTIC wordt toegepast, de tijdsbesteding van minimaal 20 uur (of 6 uur voor de herhalingscursus) wordt gehanteerd en de EHBO richtlijnen worden gevolgd.  

 • Vrijstelling van de bijscholingskosten

Ook als u een kleine vergoeding krijgt voor het geven van deze uitgebreide EHBO cursus (4100 of 4110) of de herhaling van de uitgebreide EHBO cursus (4100H of 4110H) aan vrijwilligers van het Rode Kruis vanuit de afdeling of vanuit het district, dan zien we u toch als vrijwilliger en is de bijscholing kosteloos.

 

 • Registratie van de cursus

Elke cursusavond / middag / ochtend die wordt gegeven telt mee als één cursus. Een uitgebreide EHBO cursus van 20 uur, welke gegeven wordt in 10 avonden, telt dan ook mee als 10 cursussen. Op dit moment wordt CAS aangepast zodat dit ook goed geregistreerd kan worden. Het wordt ook mogelijk om meerdere instructeurs op 1 cursus te registeren.

 

Waarom is de bijscholing niet voor iedereen kosteloos?

Het Rode Kruis is geen winstgevende organisatie en dient kostendekkend te zijn. Dit betekent dat wij geen financiële middelen hebben om de  bijscholing voor iedereen te kunnen vergoeden. De uitzondering is gemaakt voor onze vrijwilligers omdat zij zich onbezoldigd voor het Rode Kruis inzetten en wij dit erg waarderen.

 

Is er door het tekenen van de erkenningsovereenkomst een gezagsverhouding?

De erkenningsovereenkomst heeft puur betrekking op de erkenning als instructeur en niet op de inzet van de instructeur in het kader van een opdracht. In deze overeenkomst is dus ook geen sprake van een gezagsverhouding, maar van afspraken over de erkenning van een instructeur en de randvoorwaarden die daaraan gesteld worden vanuit het Rode Kruis. 

 

Wanneer een instructeur wordt ingezet en er wordt een overeenkomst van opdracht opgesteld en ondertekend is er ook geen sprake van een gezagsverhouding, Dit is gebaseerd op een door de belastingdienst goedgekeurde versie t.b.v. brancheorganisatie  PARTOS.

 

Wanneer ben ik nu aansprakelijk (Artikel 7.1 en 7.2)

Aansprakelijkheid artikel 7.1:

Hoofdregel in Nederland is dat u aansprakelijk bent, wanneer u verwijtbaar (= tegen de wet of tegen normaal gebruik in) hebt gehandeld.


De beamer van de afdeling gaat kapot tijdens een cursus: wie is aansprakelijk?

 • Als u als instructeur niet verwijtbaar heeft gehandeld (bijvoorbeeld: lamp van de beamer is stuk) dan bent u dus ook niet aansprakelijk en komen de kosten voor de beamer voor rekening van het Rode Kruis.
 • Als u als instructeur verwijtbaar heeft gehandeld (bijvoorbeeld de beamer bewust laten vallen), dan heeft het Rode Kruis of een derde schade en dan kan besloten worden dit te verhalen op  de  instructeur. 

Er valt een cursist van zijn/haar stoel en raakt gewond tijdens de cursus: wie is aansprakelijk?

 • Als de val te wijten is aan een ondeugdelijke stoel of een ondeugdelijke lesruimte is het Rode Kruis aansprakelijk. Als de val van de stoel niet te verwijten valt aan het Rode Kruis (bijvoorbeeld: de cursist wiebelt op 2 stoelpoten), is er geen aansprakelijkheid en draagt de cursist zijn/haar eigen schade.

 

Er valt een cursist en raakt gewond tijdens de cursus: wie is aansprakelijk?

 • Tijdens het uitvoeren van een oefening komt een cursist ten val omdat de instructeur (die namens het RK les geeft) per ongeluk iets op de grond heeft laten liggen. De persoon in kwestie heeft schade en stelt het Rode Kruis aansprakelijk. Er is aansprakelijkheid voor het Rode Kruis want de instructeur was namens het Rode Kruis aan het werk en een derde heeft schade opgelopen. De kosten vallen dan onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van het Rode Kruis.

 

Aansprakelijkheid artikel 7.2:

 • Bij artikel 7.2  gaat het om het niet of niet voldoende nakomen van verplichtingen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een cursus is geregeld, de cursisten aanwezig zijn, een zaal is gereserveerd en de instructeur  komt niet opdagen. De kosten kunnen dan verhaald worden op de instructeur.

 

Gratis instructeurspolo of fleece trui

Op verzoek van velen van u zal er binnenkort  een instructeurs fleece trui beschikbaar zijn in de webshop. Wij hebben tevens besloten de instructeurspolo óf de fleece trui gratis ter beschikking te stellen wanneer u voor 8 december 2017 de erkenningsovereenkomst getekend terugstuurt.

Wanneer u de overeenkomst reeds heeft getekend kunt u per email aangeven of u graag de polo of de fleecetrui wilt ontvangen via instructeurs@redcross.nl. Wij zullen u die dan zo snel mogelijk toe sturen.

 

Wat is het verschil tussen de bijscholing van 2018 en 2019?

In 2018 is de bijscholing als volgt samengesteld: 

 1. E-learning Grondbeginselen
 2. E-learning Rode Kruis
 3. E-learning Lesmethodiek Rode Kruis (OTIC)
 4. Praktijk (4 uur)

Totale tijdsbesteding voor deze bovenstaande bijscholing in 2018 bedraagt +/- 6 uur en kost € 75,=.

 

In 2019 is de bijscholing als volgt samengesteld: 

Het programma voor 2019 bedraagt maximaal 8 uur en maximaal € 200,=.  De invulling van het programma voor 2019 is nog niet bekend en is mede afhankelijk van actuele onderwerpen en uw inbreng als instructeur. Doelstelling is om deze bijscholing kostendekkend te geven. We zullen dan ook trachten deze kosten zo laag mogelijk te houden.
 

Controle door een senior instructeur

Onze senior instructeurs zijn er voor de begeleiding van onze instructeurs en niet voor een verplichte controle. Een senior instructeur kan gevraagd worden voor een visitatie, voor extra advies en voor alle vragen die u heeft over het cursusprogramma.

Audits worden uitgevoerd door de Coördinator Kwaliteitszorg en auditoren. Hiervan wordt u als instructeur altijd van te voren op de hoogte gesteld.
 

Is de klachtenprocedure ook van toepassing op commerciële instructeurs en waar vind ik de klachtenprocedure?

Het indienen van een klacht kan via de website van het Rode Kruis. Lees meer