• Alles voor EHBO en reanimatie
  • Betrouwbare partners
  • Bij jou in de buurt of op locatie
  • Opbrengst naar hulpverlening

Veel gestelde vragen EHBO-instructeurs

Heb je een vraag? Lees dan eerst onderstaande veel gestelde vragen door.

Vraag 1: Welke typen instructeurs zijn er binnen het NRK?

Vraag 2: Mag ik als thema instructeur alle EHBO-cursussen verzorgen?

Vraag 3: Waarom moet ik na- en bijscholing van het NRK volgen als ik dit al bij andere aanbieders van EHBO Onderwijs volg?

Vraag 4: Waar en wanneer vinden na- en bijscholing plaats?

Vraag 5: Wat kost de jaarlijkse na- en bijscholing?

Vraag 6: Waarom is de bijscholing niet voor iedereen kosteloos?

Vraag 7: Wat gebeurt er als ik niet aan de vereisten voldoe?

Vraag 8: Wat gebeurt er als ik een onvoldoende score op een audit heb?

Vraag 9: Moet ik als thema instructeur ook de jaarlijks verplichte bijscholing volgen?

Vraag 10: Moet ik als instructeur wandelletsel ook de jaarlijks verplichte na- en bijscholing volgen?

Vraag 11: Waarom moet ik jaarlijks een minimumaantal cursussen geven?

Vraag 12: Ik geef mijn EHBO-cursussen regelmatig samen met een tweede instructeur. Hoe moet ik dat opvoeren in Heartbeat?

Vraag 13: Waarom moet ik de EHBO-instructeurs polo dragen?

Vraag 14: Is er door het tekenen van de erkenningsovereenkomst een gezagsverhouding?

Vraag 15: Wat houdt aansprakelijkheid voor vrijwillige instructeur in?

Vraag 16: Hoe kan ik een klacht indienen?

 


 

 

Vraag 1: Welke typen instructeurs zijn er binnen het NRK?

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) onderscheidt verschillende typen instructeurs, te weten:

  1. EHBO-instructeur
  2. Instructeur reanimatie (NRR)
  3. Instructeur wandelletsel
  4. Instructeur EHBDD (drank en drugs)
  5. Instructeur SDBREL (Stop de bloeding – Red een leven)
  6. Thema-instructeur

Binnen het NRK kennen we thema-instructeurs voor Scouting en Onderwijs

Daarnaast kennen we bij het NRK kennen ook:

Senior instructeur
De senior instructeur is de brug tussen het Verenigingskantoor (VK) en instructeurs en heeft een belangrijke rol bij de kwaliteit van het EHBO-onderwijs, met name kwaliteit van de les van de instructeur. Hij of zij begeleidt en coacht (startende) EHBO-instructeurs op het gebied van didactiek en verzorgt daarnaast ook (bij)scholing voor instructeurs. Tevens ontwikkelt en onderhoudt hij/zij lesmateriaal. De senior instructeur is een zeer ervaren EHBO-instructeur en dient als ambassadeur voor het EHBO-onderwijs van het Rode Kruis.

Docent instructeur
De docent instructeur is een zeer ervaren instructeur die bevoegd is om (na)scholing aan instructeurs. We kennen twee verschillende docent instructeurs: EHBO en Wandelletsel. De docent instructeur Wandelletsel helpt de productontwikkelaar en onderwijskundige bij de ontwikkeling van scholing of curricula voor instructeurs EHBO. Dit komt overeen met wat de senior instructeurs is voor EHBO.

Vraag 2: Mag ik als thema instructeur alle EHBO-cursussen verzorgen?

Nee, een thema-instructeur is slechts bevoegd voor het geven van de EHBO-snelcursus of een afgeleide daarvan, vaak binnen de eigen organisatie. De thema-instructeur heeft hiervoor relevante en geldige certificaten en houdt deze geldig.

Vraag 3: Waarom moet ik na- en bijscholing van het NRK volgen als ik dit al bij andere aanbieders van EHBO Onderwijs volg?

Het Rode Kruis heeft een eigen manier van lesgeven. Om de kwaliteit van de lessen op een hoog peil te houden en onze EHBO-instructeurs verbonden te houden met de organisatie organiseert het NRK jaarlijks (verplichte) na- en bijscholing.

Vraag 4: Waar en wanneer vinden na- en bescholing plaats?

De nascholing richt zich op het herhalen van de vaardigheden, geleerd tijdens de EHBO-instructeursopleiding. Er zijn drie soorten nascholing: EHBO/didactiek (OTIC), Reanimatie (NRR): BLS en PBLS en SDBREL. De nascholingen wordt georganiseerd door de opleidingsinstituten die EHBO-instructeurs opleiden.

Daarnaast is er ook een jaarlijks wisselende bijscholing. Hierin worden onderwerpen aangeboden op het gebied van EHBO-inhoud en didactiek, die nieuw en/of relevant voor het Rode Kruis zijn. De organisatie hiervan ligt bij Team EHBO en vindt plaats op verschillende data.

Voor de link naar de na- en bijscholingen, zie de nieuwsbrief die u maandelijks ontvangt.

Vraag 5: Wat kost de jaarlijkse na- en bijscholing?

De kosten voor de na- en bijscholing worden jaarlijks vastgesteld. Tot nu toe bedragen deze maximaal € 200,- excl. BTW per jaar. De inschrijving verloopt via onze Webshop.

Instructeurs die uitsluitend op vrijwillige basis EHBO-cursussen verzorgen, zijn vrijgesteld van de na- en bijscholingskosten. Vrijwillige instructeurs kunnen hiervoor contact opnemen met de districtsmanager.

Vraag 6: Waarom is de bijscholing niet voor iedereen kosteloos?

Het Rode Kruis is geen winstgevende organisatie en dient kostendekkend te zijn. Dit betekent dat wij geen financiële middelen hebben om de bijscholing voor iedereen te kunnen vergoeden. De uitzondering is gemaakt voor onze vrijwilligers omdat zij zich onbezoldigd voor het Rode Kruis inzetten en wij dit erg waarderen.

Vraag 7: Wat gebeurt er als ik niet aan de vereisten voldoe?

Wanneer u niet voldoet aan de jaarlijkse na-, bijscholingsvereisten en/of de ureneis, zoals deze in uw erkenningsovereenkomst vermeld zijn, wordt u in het jaar daarop teruggezet naar status cursist. In het jaar waar in u bent teruggezet, krijgt u eenmalig de kans om een programma te volgen. Wanneer u dit met goed gevolg heeft afgerond, krijgt u weer de status instructeur terug. Graag verwijzen wij u ook naar het document “Vereisten, controle en labels voor instructeurs” in Heartbeat onder Nieuws en Documenten.

Vraag 8: Wat gebeurt er als ik een onvoldoende score op een audit heb?

Bij een score lager dan 80% neemt een senior instructeur met u contact op om het auditrapport door te spreken. In dit gesprek worden ook eventuele vervolgacties afgesproken. Dit zal dan bestaan uit een begeleidingsprogramma waarin u de kans krijgt zich alsnog te bekwamen in de lesmethodiek.

Bij een score lager dan 60% wordt tevens uw account on hold gezet en mag u alleen onder supervisie van een senior instructeur lesgeven totdat de senior instructeur van mening is dat u zich voldoende hebt ontwikkeld.

Vraag 9: Moet ik als thema instructeur ook de jaarlijkse verplichte bijscholing volgen?

Wanneer u uitsluitend als thema instructeur EHBO-cursussen verzorgt, heeft u vrijstelling voor de jaarlijks verplichte bijscholing. U volgt wel de nascholing thema-instructeur om uw certificaat geldig te houden. Wanneer u daarnaast ook EHBO-instructeur bent, vervalt deze vrijstelling.

Vraag 10: Moet ik als instructeur wandelletsel ook de jaarlijks verplichte na- en bijscholing volgen?

U kunt alleen instructeur wandelletsel zijn als u ook EHBO-instructeur bij het Rode Kruis bent. Dus moet u de verplichte jaarlijkse na- en bijscholing voor EHBO-instructeur volgen en uiteraard ook de nascholing voor instructeur wandelletsel.

Vraag 11: Waarom moet ik jaarlijks een minimumaantal cursussen geven?

Wij vinden het uit kwaliteitsoogpunt van belang dat een EHBO-instructeur regelmatig cursus geeft en hiermee onder andere zijn didactische vaardigheden op peil houdt. Wij hanteren daarom een minimumaantal uren per jaar (zie ureneis in de erkenningsovereenkomst), met minimaal 4 cursisten per cursus. Het uitgangspunt hierbij is de in Heartbeat geregistreerde cursussen waar u als instructeur aan bent gekoppeld. Dit geldt ook voor de instructeur die alleen vrijwillig lesgeeft.

Vraag 12: Ik geef mijn EHBO-cursussen regelmatig samen met een tweede instructeur. Hoe moet ik dat opvoeren in Heartbeat?

De organisatie voor wie u de training geeft kan een tweede instructeur toevoegen aan de training in Heartbeat.

Vraag 13: Waarom moet ik de EHBO-instructeurs polo dragen?

Wij zien onze instructeurs als ambassadeur van het Rode Kruis. U bent ons visitekaartje! Door het dragen van de Rode Kruis polo zorgt u ervoor dat wij eenheid uitstralen. Het geeft een representatieve uitstraling en wanneer u er netjes en verzorgd bijloopt, geeft dit (potentiële) klanten een gevoel van vertrouwen en herkenning.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van de polo. U kunt dit via onze webshop bestellen De link vindt u via het menu Nieuws en Documenten > ALGEMENE INSTRUCTEURSHANDLEIDING

Het dragen van de Rode Kruis polo is verplicht wanneer u voor het Rode Kruis een cursus en/of workshop verzorgt. Wanneer u als commercieel instructeur een cursus voor een andere opdrachtgever verzorgt kan deze opdrachtgever andere voorwaarden t.a.v. de bedrijfskleding stellen. De organisator dient hiervoor wel toestemming te hebben van het Hoofd EHBO.

Vraag 14: Is er door het tekenen van de erkenningsovereenkomst een gezagsverhouding?

De erkenningsovereenkomst heeft puur betrekking op de erkenning als instructeur en niet op de inzet van de instructeur in het kader van een opdracht. In deze overeenkomst is dus ook geen sprake van een gezagsverhouding, maar van afspraken over de erkenning van een instructeur en de randvoorwaarden die daaraan gesteld worden vanuit het Rode Kruis.

Wanneer een instructeur wordt ingezet en er wordt een overeenkomst van opdracht opgesteld en ondertekend is er ook geen sprake van een gezagsverhouding. Dit is gebaseerd op een door de belastingdienst goedgekeurde versie t.b.v. brancheorganisatie PARTOS.

 

Vraag 15: Wat houdt aansprakelijkheid voor vrijwillige instructeur in?

Zie voor de aansprakelijkheidsverzekering: link verzekering SharePoint Rode Kruis
Voor verdere vragen hieromtrent kan contact worden opgenomen met Diederik Rodenburg (DRodenburg@redcross.nl).

 

Vraag 16: Hoe kan ik een klacht indienen?

Het indienen van een klacht kan via de website van het Rode Kruis.

Vragen? Neem contact met ons op

Heb je een vraag over onze cursussen of producten? Grote kans dat je het antwoord tussen onze veelgestelde vragen vindt.

Staat het antwoord er niet tussen, dan helpen we je graag telefonisch verder via 070-4455832, wij staan op werkdagen van 09:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00 uur voor je klaar.

Veelgestelde vragen  Contact

Contact